Tel. do wypożyczalni: 507 559 462 k.malkowski@op.pl
Zaznacz stronę

Regulamin wypożyczalni

Regulamin Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego

  1. Właścicielem wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego jest Przedsiębiorstwo Medyczne Salve -Med  Mariola Zielińska, Krzysztof Małkowski Spółka jawna, 64-810 Kaczory, ul. Chodzieska 6a.
  2. Wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego następuje na podstawie umowy wypożyczenia w której określone są warunki wypożyczenia.
  3. Czynsz ustalony w umowie stanowi opłatę stałą, bez względu na liczbę dni faktycznego korzystania ze sprzętu w danym okresie wypożyczenia.
  4. Automatyczne przedłużenie  okresu  wypożyczenia następuje  poprzez wpłacenie czynszu za kolejny okres wypożyczenia najpóźniej ostatniego dnia wypożyczenia widniejącego w umowie.
  5. Najemca ma obowiązek używać najęty sprzęt zgodnie z jego przeznaczeniem.
  6. Najemca odpowiada materialnie za wypożyczony sprzęt w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia do wysokości określonej w umowie.
  7. Najemca nie będzie obciążany kosztami naturalnego zużycia wypożyczonego sprzętu wynikającymi z jego prawidłowej eksploatacji.
  8. Najemca zobowiązany jest do zwrotu używanego sprzętu we właściwym stanie higienicznym.
  9. Wypożyczony sprzęt jest w pełni sprawny technicznie co najemca potwierdza podpisując umowę wypożyczenia.
  10. Najemca wyraża zgodę na przetwarzanie i gromadzenie swoich danych osobowych wyłącznie w celu sporządzenia umowy wypożyczenia oraz jej archiwizacji.

 

Zobacz więcej : Wypożyczalnia łóżek rehabilitacyjnych Piła, Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego Piła, Wypożyczalnia sprzętu medycznego Piła, Koncentrator tlenu wypożyczalnia